เครื่องผสมแก๊ส ครื่องผสมก๊าซคุณภาพสูงและระบบการจ่ายก๊าซสำหรับก๊าซตั้งแต่สองตัวขึ้นไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับอัตราการไหลของส่วนผสมก๊าซที่มีความผันผวนสูงและสูง
แม้ว่าการทำงานกับก๊าซเชื้อเพลิงจะเป็นกระบวนการที่ปลอดภัยในมือของบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม แต่ก็สามารถนำไปสู่สถานการณ์ที่เป็นอันตรายได้หากใช้อุปกรณ์อย่างไม่ถูกต้อง ไม่ควรใช้ก๊าซเชื้อเพลิงเว้นแต่จะเข้า